Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phần mềm geoslope tính thấm không gian qua nền và vai đập hồ chứa nước nước trong - Tỉnh Quảng Ngãi

Một trong những vấn ñềquan trọng nhất cần phải giải quyết khi thiết kếcông trình thủy là dựbáo chế ñộthấm của hệthống (công trình-nền) và xác ñịnh các thông sốdòng thấm phục vụcác bước tính toán khác như ổn ñịnh mái dốc, xác ñịnh kích thước mặt cắt ngang ñập Sựphức tạp của bài toán này ñược thểhiện ởchỗcần phải xét ñến hàng loạt các yếu tốtác ñộng như: ñịa hình, ñịa chất công trình; các ñặc thù kết cấu của công trình cũng nhưcác biện pháp và kết cấu chống thấm ởthân và nền công trình; khảnăng dao ñộng mức nước thượng hạlưu Độchính xác trong dựbáo chế ñộthấm và kết quả các thông sốdòng thấm phụthuộc rất nhiều vào việc sửdụng phương pháp tính toán. Hiện nay, vấn ñềnghiên cứu thấm ñã ñạt ñược một sốkết quả nhất ñịnh, bài toán thấm có thể ñược giải quyết bằng các phương pháp cổ ñiển như: phương pháp thủy lực, cơhọc chất lỏng hay các phương pháp hiện ñại như: phương pháp phần tửbiên, sai phân hữu hạn, phần tửhữu hạn (PTHH) theo các mô hình thấm một chiều, hai chiều, hoặc ba chiều. Trong ñó phương pháp PTHH có ưu ñiểm hơn các phương pháp khác khi có thể cho lời giải bài toán thấm khá chính xác với những trường hợp miền thấm có ñịa chất phức tạp, hình dạng biên và ñiều kiện biên bất kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC