Luận văn Nghiên cứu ứng dụng plc và phần mềm wincc để điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kv

Trong hệ thống ñiện vẫn còn số lượng lớn các TBA vận hành theo phương thức truyền thống. Để nhanh chóng ứng dụng những tiến bộkhoa học và kỹthuật vào tự ñộng hoá TBA nhằm ñơn giản các thao tác, nâng cao tính an toàn, tin cậy trong quản lý vận hành cần thiết lắp ñặt hệthống ñiều khiển bằng máy tính nhưng vẫn duy trì hệthống bảo vệhiện hữu nhằm tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả ñầu tưbằng việc sửdụng thiết bịxửlý trung tâm bổsung vào hệthống TBA. Hiện nay một sốTBA ñã sửdụng công nghệ ñiều khiển bằng máy tính, nhưng vì lý do vềbản quyền của các hãng cung cấp công nghệ ñã gây khó khăn cho công tác vận hành bảo dưỡng, sửa chữa khi có sựcố, cũng nhưcông tác ñào tạo và bồi huấn ñội ngũnhân viên vận hành TBA. Xuất phát từthực tếgiảng dạy của bản thân, qua thời gian học tập và nghiên cứu tác giảchọn ñềtài “Nghiên cứu ứng dụng PLC và phần mềm WinCC ñể ñiều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV” làm ñềtài cho luận văn của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC