Luận văn Nghiên cứu ứng dụng wavelet packet trong chẩn đoán hưhỏng truyền động Bánh Răng

Trong các cơ cấu truyền ñộng cơ khí, hộp giảm tốc là một bộ phận không thểthiếu. Hộp giảm tốc thường ñược cấu tạo từnhiều bộtruyền bánh răng ăn khớp với nhau nhằm thay ñổi tỉsốtruyền giữa trục ra và trục vào. Trong quá trình làm việc, trong truyền ñộng bánh răng thường xảy ra các dạng hưhỏng: tróc rỗbềmặt răng, mẻrăng, mài mòn, khe hởquá lớn khi ăn khớp. và nghiêm trọng hơn là gãy răng. Tín hiệu dao ñộng sinh ra từ hộp giảm tốc có bánh răng bị khuyết tật rất phức tạp, bao gồm tần số ñiều biến ñặc trưng cho khuyết tật trên bánh răng và các thành phần tần số khác do sự quay của ổ lăn, trục, tác ñộng của nhiễu. Do ñó, các phương pháp xử lý tín hiệu dao ñộng thông dụng nhiều khi không cho phép nhận dạng chính xác hưhỏng trong truyền ñộng bánh răng. Chính vì vậy việc “Nghiên cứu ứng dụng wavelet packet trong chẩn doán hưhỏng truyền ñộng bánh răng”, nghiên cứu xây dựng thuật toán và moñun phần mềm xửlý tín hiệu bằng phương pháp wavelet, wavelet packet, xây dựng mô hình thực nghiệm thu nhận và xửlý tín hiệu là một vấn ñềcần quan tâm giải quyết. Đây cũng chính là nội dung ñểtôi chọn làm ñềtài luận văn tốt nghiệp cao học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC