Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử webservice

Webservices ra đời đã mởra hướng mới cho việc phát triển các ứng dụng trên internet. Công nghệ webservices là một cuộc cách mạng hóa cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B và B2C. Webservices kết hợp sửdụng nhiều công nghệkhác nhau cho phép hai ứng dụng cùng ngôn ngữ, độc lập hệ điều hành trao đổi được với nhau thông qua môi trường mạng. Điểm khác biệt của webservices so với các công nghệkhác, đó chính là khảnăng kết hợp các công nghệ đã có nhưlà XML, SOAP, WSDL, UDDI đểtạo ra các dịch vụ, đặc điểm này làm nổi bật vai trò của webservice. Tuy nhiên, nó mang đến cho các nhà kiểm thửvà phát triển phần mềm nhiều thách thức. Sựphức tạp, tính linh hoạt và phụthuộc các ứng dụng vào một dịch vụ, thiếu thửnghiệm là một trong những thách thức mà các nhà phát triển webservice phải đối mặt. Vì vậy, nhu cầu kiểm thử webservice ngày càng tăng lên và trởthành thiết yếu đối với dựán phần mềm. Các lỗi là nguyên nhân chính của năng suất thấp và là kết quả của những sai sót trong suốt vòng đời phát triển của phần mềm. Những lỗi này bao gồm mọi thứtừlỗi thực thi, các lỗi bảo mật, thực hiện sai chức năng, lỗi sụp đổhệthống. càng sớm phát hiện vấn đề, càng dễ đểsửa lỗi và giảm thời gian chi phí cho phần mềm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC