Luận văn Nghiên cứu việc đưa vào dạy học toán ở trường phổ thông thuật toán chia đôi trong môi trường máy tính bỏ túi

Lịch sử giảng dạy toán ở trường phổ thông Việt Nam đã ghi nhận sự tiến triển đáng lưu ý của các yếu tố thuộc về Phương pháp số, Tin học và thuật toán. Cụ thể: • Chương trình lớp 10 những năm 1990 yêu cầu đưa vào một chương nhan đề “Một số yếu tố về phương pháp và kỹ thuật tính toán”. Mục đích chủ yếu là cung cấp cho học sinh những hiểu biết bước đầu về phương pháp số, về thuật toán và tin học. Phù hợp với chương trình, cả ba bộ sách giáo khoa (SGK) của thời kỳ này đều dành một chương để đề cập nội dung trên, nhưng dưới các tên gọi khác nhau như: “Khái niệm sơ đẳng về tin học và thuật toán”, “Một số khái niệm về phương pháp và kỹ thuật tính toán”, “Khoa học và kỹ thuật tính toán”. Đặc biệt, mở đầu chương “Khoa học và kỹ thuật tính toán”, SGK của chủ biên Ngô Thúc Lanh viết: “Phương pháp số là một bộ môn toán học có nhiệm vụ tìm ra kết quả bằng số của bài toán. Phương pháp số xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Ngày nay các kết quả bằng số của các bài toán thực tiễn vẫn luôn luôn là mối quan tâm của các nhà toán học. Những bài toán lớn như: tính toán các chỉ tiêu của nền kinh tế quốc dân, các số liệu về dự báo thời tiết, hay về quỹ đạo của các con tàu vũ trụ v.v đòi hỏi phải có những phương pháp và kỹ thuật tính toán rất có hiệu lực. Yêu cầu cấp bách đó đã là nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời của máy tính điện tử (viết tắt MTĐT). Nhờ có MTĐT nhiều phương pháp số trước đây chỉ có ý nghĩa lý thuyết ngày nay đã có thể thực hiện được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC