Luận văn Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng môi trường nước tại thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Trong những năm gần đây,với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là thách thức đối với công tác quản lý nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những đô thị có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC