Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu (không gian kèm thuộc tính) cung cấp thông tin cho công tác quản lý các công trình đô thị tại Thành phố Đà Lạt

I/ KẾT QUẢ Sau hơn hai tháng thực hiện luận văn em đã đạt được một số kết quả như sau: Tìm hiểu được quy trình quản lý hiện tại, phân tích được những thiếu sót và hạn chế của phương pháp quản lý thông tin hiện tại, thông qua đó đề xuất ra một mô hình quản lý thông tin khác hữu hiệu hơn nhằm khắc phục những nhược điểm của phương pháp cũ. Tách các lớp từ các bản đồ dạng AutoCad và biên tập lại thành dữ liệu không gian của các lớp đối tượng bao gồm: + Lòng đường + Vỉa hè + Mương thoát nước + Hố ga + Trụ đèn + Cống thoát nước Nắm bắt được phương pháp xây dựng một hệ CSDL một các khoa học. Tìm hiều các thông tin cần thiết của các công trình để xây dựng được một cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh, có thể lưu trữ, truy xuất thông tin tốt, đảm bảo tối ưu hóa dữ liệu. Thống nhất được các dữ liệu rời rạc về các công trình thành một hệ thống chung nhất và đồng bộ có thể phục vụ cho công tác quản lý trong thực tế. Đào sâu tìm hiểu và khai thác phầm mềm ArcGIS Engine và bộ soạn thảo chương trình Visual Studio để xây dựng một số công cụ hỗ trợ cho việc truy xuất, sử dụng thông tin. Xây dựng được ứng dụng với các chức năng cơ bản phục vụ cho công tác quản lý như tìm kiếm thông tin, thống kê thông tin, cập nhật thông tin, liên kết dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Nâng cao kiến thức và kĩ thuật lập trình. II/ HẠN CHẾ Do thời gian không nhiều nên chưa thâm nhập sâu vào công tác quản lý của các đơn vị quản lý trực tiếp các công trình vì thế còn nhiều hạn chế về các vấn đề pháp lý trong tiến trình xử lý các công việc của đơn vị đó. Dữ liệu còn nhiều thiếu sót và có những điểm chưa chính xác so với thực tế Do khả năng lập trình chưa tốt nên xây dựng ứng dụng chưa xử lý được đối tượng không gian và chưa khai thác được hết ưu điểm của dữ liệu để giải quyết các bài toán quản lý. III/ KIẾN NGHỊ Do công tác quản lý các công trình đô thị rất quan trọng vì thế nên cần quan tâm và đầu tư nhiều hơn về nhân lực và tiền bạc. Từ khâu xây dựng dữ liệu để cung cấp thông tin khi cần thiết đã phải tổ chức một cách đúng bài bản, cụ thể là phải nâng cao trình độ chuyên môn của các nhà quản lý. Kết hợp kiến thức của các chuyên gia GIS và các nhà chuyên môn về quản lý công trình đô thị để đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý đô thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC