Luận văn Nghiệp vụ quản trị tài chính về vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang

Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Cùng với đó, các quan hệ kinh tế trong phân phối sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị đã bắt đầu được hình thành. Nó chính là tiền đề, là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của phạm trù tài chính. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, hệ thống tài chính đã chứng tỏ được vị trí và vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia cũng như trên pham vi toàn thế giới. Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng được một hệ thống tài chính linh hoạt và phát triển bền vững đang là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Nó vừa là một cam kết mạnh mẽ vừa là một đòi hỏi có tính tất yếu, khách quan hậu thời kỳ gia nhập WTO. Và trong hệ thống tài chính đó thì bộ phận tài chính doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu vì nó được xem là “tế bào có khả năng tái tạo ra các nguồn tài chính khác” cho đất nước. Bởi vậy nên, đối với mỗi doanh nghiệp nói chung thì việc nghiên cứu, đánh giá và vận hành các quan hệ tài chính phát sinh theo cơ chế kinh doanh hướng tới lợi nhuận cao là một trong những mục đích sống còn, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh mang tính khốc liệt như hiện nay. Nói cách khác là doanh nghiệp cần phải quản trị tài chính sao cho thật chủ động, thật linh hoạt và hiệu quả! Để trau dồi khả năng hiểu biết về những kiến thức đã được trang bị đồng thời để nắm bắt được những kỹ năng xác thực hơn, chuyên sâu hơn về lĩnh vực tài chính nên em đã lựa chọn thực tập nghiệp vụ quản trị tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang mà cụ thể là nghiệp vụ Quản trị tài chính về vốn kinh doanh của Công ty. Đây là một công ty tuy chỉ mới được cổ phần hóa từ năm 2000 nhưng xét theo bề dày lịch sử thì đó vẫn là một trong những đơn vị sản xuất - kinh doanh giàu truyền thống nhất tại quê hương Tuyên Quang. Và đó cũng là lý do chính để em lựa chọn Công ty làm cơ sở thực tập trong giai đoạn vừa qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC