Luận văn Nhóm Lie phương trình vi phân

Trong toán học một nhóm Lie được đặt tên theo nhà toán học người Na Uy là Sophus là một nhóm cũng là một đa tạp trơn với tính chất là các toán tử nhóm tương thích với cấu trúc trơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC