Luận văn Những cải tiến kỹ thuật của CT và ứng dụng trong chụp tim - mạch vành

(Bản scan) Chẩn đoán hình ảnh hiện nay đã trở thành một khoa không thể thiếu trong hầu hết các hoạt động chẩn đoán, điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Một trong những thiết bị dẫn đầu về mức độ ứng dụng và hiện đại là thiết bị chụp cắt lớp điện toán CT. Hơn ba thập kỷ kể từ lúc ra đời, CT đã trải qua rất nhiều cải tiến kỹ thuật với những bược ngoặt lớn có thể xem như những cuộc cách mạng trong chẩn đoán hình ảnh không can thiệp. Việc nắm bắt những kỹ thuật này không chỉ có ý nghĩa trong việc sửa chữa những hư hỏng và phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng mà còn nhằm mục đích mở ra tầm nhìn và xu hướng cải tiến, phát triển thiết bị trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC