Luận văn Những đề xuất tầm vi mô nhằm hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không

Trong kinh doanh thương mại, những công ty luôn đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh là do họ luôn hiểu rõ khách hàng và thị trường của mình. Quá trình nghiên cứu thị trường đóng góp một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh thương mại, nó là xuất phát điểm để công ty ra quyết định kinh doanh mặt hàng nào là phù hợp với nhu cầu thị trường và phù hợp với khả năngnội tại của công ty. Nghiên cứu thị trường là để lựa chọn ra thị trường mục tiêu, càng nhiều thị trường thì công ty sẽ thắng trong sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Quá trình nghiên cứu thị trường về thực chất là quá trình tìm kiếmthu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định về Marketing của các nhà quản trị. Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không, các mặt hàng công ty đang kinh doanh là những mặt hàng có tính cạnh tranh cao. Vì vậy, thị trường càng trở nên quan trọng đối với công ty nhất là thị trường bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép. Đối với công ty kinh doanh quốc tế như công ty cung ứng dịch vụ hàng không, nghiên cứu thị trường không chỉ đơn thuần nghiên cứu thị trường đầu ra của sản phẩm mà phảinghiên cứu thị trường đầu vào rất phức tạp của sản phẩm, nó liên quan đến địa lý, ngôn ngữ, tập quán. gây khó khăn cho việc nghiên cứu. Công ty cung ứng dịch vụ hàng không kinh doanh hai mặt hàng chủ đạo đó là hàng hạt nhựa và sắt thép nhập khẩu. Để kinh doanh có hiệu quả công ty nên áp dụng một số biện pháp nghiên cứu thị trường, tìm ra thị trường của công ty. Theo em công ty cần phải nghiên cứu: -Nghiên cứu thị trường đầu vào của công ty: Đây là thị trường rất quan trọng nó giúp cho công ty cóthể cung cấp hàng hoá kịp thời cho khách hàng đúng về thời gian và đúng kế hoạch dự trữ của khách hàng. Mặt khác, nghiên cứu thị trường đầu vào của công ty giúp cho công ty lựa chọn được nhiều nhà cung ứng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Hiệntại, thị trường đầu vào hàng hạt nhựa và sắt thép của công ty chỉ bao gồm một số nguồn như đã nêu ở biểu hình II.6 -7, đây là những nhà cung ứng truyền thống cho công ty. Nghiên cứu thị trường đầu vào giúp cho công ty lựa chọn những chủng loại mặt hàng có chất lượng, dịch vụ và giá cả phù hợp từ đó công ty có thể giảm được giá bán cho khách hàng để thu hút khách hàng, mở rộng thị trưừng và thắng trong cạnh tranh. -Nghiên cứu thị trường bán buôn của công ty: Thị trường này nghiên cứu cần phải chính xác, nhanh gọn. Công ty cung ứng dịch vụ hàng không nên có một đội ngũ nhân viên chuyên làm nghiên cứu thị trường đầu ra để xác lập ra nhiều đoạn thị trường mục tiêu. Đây là mấu chót của toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty, vì vậy phải cẩn trọng khi nghiên cứu thị trường này. Nghiên cứu thị trường đầu ra là nghiên cứu xem thị trờng cần gì?. Nhu cầu là bao nhiêu ? Giá cả và hình thức vần chuyển, thanh toán như thế nào? Có thể nghiên cứu qua các bản chào hàng của khách hàng hoặc các sách báo tạp chí chuyên ngành, các phương tiện truyền thông. để tìm ra cặp sản phẩm -thị trường phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC