Luận văn Những giải pháp chiến lược nhằm dựng xây ngành in Thành phố Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đềtài nghiên cứu: Ngành in phát sinh từlâu đời, từcông việc in bán tự động, đơn giản đến thếkỷ XIX quá trình in đã được cơgiới hóa hoàn toàn.Những tiến bộtrong khoa học kỹ thuật kểcảnhững lý thuyết và công nghệmới nhất, hiện đại nhất đều được áp dụng vào ngành in. Vì vậy, có người cho rằng ngành in là ngành khoa học- kỹthuật tổng hợp. Hòa nhập cùng với sựphát triển của nền kinh tếthếgiới, trong những năm gần đây, nền kinh tếViệt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là trước xu thếphát triển của nền Kinh tế- Văn hóa - Xã hội đã tạo ra nhiều cơhội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hòa nhập vào thịtrường ngành in với những bước phát triển nhất định. Tuy vậy, trong xu thếhội nhập, toàn cầu hóa nền kinh tếthếgiới và khu vực ngày nay, sựgia nhập vào các tổchức quốc tếcủa nền kinh tếViệt Nam như: AFTA, WTO v.v thì ngành in phải đối diện với một môi trường kinh doanh mới, một sựcạnh tranh quyết liệt trên thịtrường cảtrong và ngoài nước.Chính vì lý do này, vấn đềcấp bách ngay từbây giờngành in cần làm là phải xây dựng cho mình một chiến lược sản xuất - kinh doanh thích hợp đểtiếp tục phát triển trong tương lai. Với mong muốn góp phần vào sựphát triển của ngành in trên địa bàn Thành phốHồChí Minh nói riêng và ngành in Việt Nam nói chung, dựng xây ngành in trở thành một ngành phát triển nhanh chóng trên cảnước, luận văn này sẽtrình bày những chiến lược trong sản xuất - kinh doanh của ngành in Thành phốHồChí Minh từnay đến năm 2015. 2. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu trong luận văn này là “Những giải pháp chiến lược” nhằm dựng xây ngành in Thành phốHồChí Minh nâng cao hiệu quảkinh tếtrong hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng thu nhập quốc dân cho nền kinh tế Việt Nam, tích lũy vốn đểphục vụsựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3. Mục đích của đềtài nghiên cứu: Làm rõ những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quảsản xuất - kinh doanh ngành in từnay cho đến năm 2015. Qua đó, các doanh nghiệp trong ngành in, cơquan chủquản ngành in trong nước có thểtham khảo trong quá trình hoạt động. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đểcó thông tin làm nền tảng nhằm đềxuất những giải pháp, người nghiên cứu sửdụng những phương pháp cơbản như: - Phương pháp đọc tài liệu . - Phương pháp quan sát ( các dây chuyền in tự động, in bán tự động của các nhà in trên địa bàn Thành phốHồChí Minh ). - Phương pháp thống kê đơn giản và sửdụng lý luận triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sửnhằm phân tích các yếu tốthuộc môi trường ảnh hưởng đến ngành in Thành phốHồChí Minh . 5. Phạm vi nghiên cứu: - Các nhà in tại Thành phốHồChí Minh . Trong nghiên cứu, luận văn đã sửdụng các tài liệu, sốliệu qua niên giám thống kê, thông tin của sởCông nghiệp Thành phốHồChí Minh, các tạp chí, các đề tài, các sách tham khảo đã phát hành. 6. Những đóng góp của luận văn: * Hệthống hóa một sốvấn đềlý luận có liên quan đến chiến lược sản xuất - kinh doanh. * Phân tích đánh giá một cách toàn diện vềtác nhân môi trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của ngành in trên địa bàn Thành phốHồChí Minh. * Xây dựng một sốquan điểm làm cơsởcho việc hoàn thiện các chiến lược trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành in Thành phốHồChí Minh. * Luận văn đềxuất một sốcác chiến lược trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp in tại Thành phốHồChí Minh nhằm đáp ứng với yêu cầu cạnh tranh, xu hướng phát triển và toàn cầu hóa của thịtrường in hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC