Luận văn Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại công ty cổ phần dệt 10/10

Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì chỉ doanh nghiệp nào trang bị được cho mình một vũ khí sắc bén mới có thể chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và phát triển vững mạnh. Không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm là một vũ khí sắc bén mà bản thân mỗi doanh nghiệp đều nhận thức được. Trong điều kiện hiện nay, khi mà khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, đổi mới từng ngày thì đổi mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh cho phù hợp với khả năng tài chính đồng thời theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại là con đường ngắn nhất giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình, chiến thắng trong cạnh tranh. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng chính sự công bằng của nền kinh tế thị trường đã đặt ra cho mỗi doanh nghiệp những trở lực rất lớn, đó chính là vấn đề vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, vấn đề huy động vốn cho đầu tư phát triển là một vấn đề nổi cộm. Đối với Công ty Cổ phần dệt 10/10, là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khá hiệu quả, có tốc độ tăng trưởng cao thì yêu cầu đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường là một tất yếu. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty đang phải giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là khó khăn về vốn cho đầu tư đổi mới. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần dệt 10/10, em đã nhận thức được vấn đề đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tăng năng lực sản xuất là một bài toán mà lời giải còn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, cùng với mong muốn nâng cao kiến thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn cho đổi mới thiết bị công nghệ, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10”. Kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tầm quan trọng của việc đổi mới máy móc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng về thiết bị công nghệ và công tác huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10. Chương 3: Một số giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC