Luận văn Những giải pháp marketing nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty rượu nước giải khát Thăng Long qua hệ thống kênh phân phối

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay hầu hết các nhà sản xuất đều không bán hàng hoá của mình trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng mà xen vào giữa họ và người tiêu dùng là các trung gian Marketing. Những người trung gian Marketing này thực hiện những chức năng khác nhau để đảm bảo cho hoạt động phân phối hàng hoá đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Chính vì thế, để một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì Ban lãnh đạo công ty phải luôn tìm mọi phương hướng quản lý tốt nhất hệ thống kênh phân phối của mình làm sao đảm bảo hệ thống kênh phân phối hoạt động hiệu quả nhất và luôn đưa được hàng hoá tới người tiêu dùng cuối cùng một cách thuận tiện nhất đồng thời cũng thoả mãn nhu cầu lợi ích của các thành viên trong kênh phân phối. Quyết định về kênh Marketing trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất mà Ban lãnh đạo công ty phải thông qua. Các kênh Marketing mà công ty lựa chọn sẽ có ảnh hưởng tới các quyết định Marketing khác và có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì thế, việc thường xuyên nghiên cứu để nắm rõ tình hình hoạt động của hệ thống kênh phân phối là hết sức cần thiết đối với bất kỳ công ty nào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã lựa chọn đề tài: “NHỮNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT THĂNG LONG QUA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI ” cho luận văn tốt nghiệp của mình. * Mục đích nghiên cứu của luận văn Đánh giá được các biện pháp Marketing cần phải thực hiện để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường của công ty. * Đối tượng nghiên cứu của luận văn Là tổ chức và hoạt động của kênh phân phối tại công ty Rượu Nước Giải Khát Thăng Long: tìm ra các mặt mạnh hoặc các mặt yếu của công ty, các kiểu kênh hoạt động có hiệu quả hay các kiểu kênh hoạt động chưa hiệu quả của công ty.để từ đó đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm. * Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: Chương I : Tổng quan về kênh Marketing Chương II : Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối của công ty Rượu Nước Giải Khát Thăng Long Chương III : Những đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Rượu Nước Giải Khát Thăng Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC