Luận văn Phần mềm nguồn mở quản lý bệnh viện Care2x

Kể từ những năm đầu 1960, Hệ thống thông tin y tế (Hospital Information Systems (HISs)) đã được phát triển. Tuy nhiên, nó chỉ được chấp nhận là một hệ thống thanh toán các hoạt động của bệnh viện, các vấn đề sắp xếp và dịch vụ phụ thuộc của bệnh viện như: phòng thí nghiệm, dược phẩm, và X-Quang. Hiện tại hệ thống được phát triển để hỗ trợ các thủ tục hành chính và gắn chặt các thành phần chức năng giữa các hệ thống khác nhau trong và ngoài bệnh viện. Cải tiến độ chính xác, giảm thời gian cho nhân viên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC