Luận văn Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện và trang bị điện của họ cần trục cầu trục của Nhật Bản tại cảng Hải Phòng

Cầu trục có các đặc điểm cơ bản sau: Tất cả các chuyển động đòi hỏi để xếp dỡ container được điều khiển từ cabin của người vận hành được l ắp đặt trên cơ cấu xe con. Đi ều khiển chuyển động đảm bảo sự thay đổi tốc độ được nhẹ nhàng đối với các cơ cấu chính (cơ cấu nâng hạ hàng, di chuyển xe con, di chuyển chân đế, nâng hạ công son). Kết cấu thép cầu trục là khung hàn cứng, cấu trúc dạng hộp. Cầu trục được trang bị 1 khung nâng dạng ống l ồng để xếp dỡ container. Thiết bị nghiêng khung nâng được lắp để điều chỉnh khung nâng để ăn khớp với container đặt trên sàn tàu. Kẹp ray điện thuỷ lực được trang bị để giữ cầu trục không dịch chuyển d ưới gió xoáy 35m/s trong khi cầu trục hoạt động. Các thiết bị an toàn của cầu trục có nhiều công tắc gi ới hạn, khoá liên động, phanh hãm, các nút dừng khẩn cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC