Luận văn Phân tích doanh thu tiêu thụ của công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel

Xí nghiệp điện tử chuyên dụng Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 1408 QĐ/UB của UBND Thành phố Hà Nội ký ngày 3/4/1993 trực thuộc Công ty điện tử Hà Nội. Sau khi thành lập Xí nghiệp đi vào hoạt động với ngành nghề chính là sản suất thiết bị điện tử chuyên dụng, thiết bị đo lường và điều khiển.Tổng số vốn được Nhà nước cấp là: 219.782.868 đồng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình có thể nói hoạt động của doanh nghiệp là không có hiệu quả.Sản phẩm sản xuất ra chất lượng không cao và bị cạnh tranh bởi các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong 3 năm trước khi cổ phần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC