Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại thuốc lá chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nước ta đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẽ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong tương lai là một điều tất yếu. Cũng như các nước trong khu vực nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung, hội nhập kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội và cũng đầy thử thách cho nền kinh tế Việt Nam. Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam – những trụ cột của nền kinh tế đã, đang và sẽ làm gì để đón lấy cơ hội và vượt qua những thử thách đó để có thể phát triển một cách bền vững. Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị doanh nghiệp. Phải thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tìm ra mặt mạnh để phát huy và mặt yếu để khắc phục. Phải tìm hiểu, phân tích thông tin thị trường để có định hướng phát triển trong tương lai. Qua phân tích hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản trị hiểu rõ về chính doanh nghiệp mình và có sự hiểu biết về đối thủ cạnh tranh của mình. Từ đó, nhà quản trị đưa ra quyết định nên sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất cho ai? Và khi nào sản xuất?. Đấy là sự lựa chọn mang tính chất quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Với kiến thức tích lũy được sau bốn năm Đại học cũng như được tìm hiểu và tiếp xúc với thực tế hoạt động kinh doanh tại Công ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian ba tháng thực tập đã giúp em biết được một công ty trên thực tế hoạt động là như thế nào, đặc biệt là những thành quả mà Công ty đạt được nên em quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” để làm luận văn tốt nghiệp. Do kiến thức thực tế cũng như kinh nghiệm bản thân còn hạn chế nên đề tài sẽ không tránh khỏi những sai sót rất mong được sự góp ý và giúp đỡ của quý thầy cô, anh chị và các bạn để đề tài được hoàn thành tốt. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài hướng đến nghiên cứu các mục tiêu sau: - Tìm hiểu và đánh giá chung tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua (từ năm 2003 đến năm 2005). - Nghiên cứu những cơ hội-đe doạ và điểm mạnh-điểm yếu của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. - Phân tích tình hình tiêu thụ, chi phí và lợi nhuận của Công ty trong ba năm qua và những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu này. - Tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp thu thập số liệu Trong quá trình thực tập tại Công ty nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó thu thập những tài liệu có liên quan đến đề tài trong ba năm 2003, 2004 và 2005 như các số liệu từ các bảng báo cáo tài chính của Công ty. Ngoài việc thu thập số liệu trong Công ty, đề tài nghiên cứu còn thu thập thông tin từ các báo, tạp chí và internet. Các nguồn này sẽ được ghi cụ thể trong mục tài liệu tham khảo cuối luận văn. 2. Phương pháp phân tích Với số liệu đã thu thập sẽ được xử lí, phân tích dựa trên kiến thức có được sau bốn năm học tại trường Đại Học Cần Thơ dưới sự hướng dẫn của thầy cô và nỗ lực của cá nhân em. Bên cạnh những kiến thức có được còn nghiên cứu thêm các giáo trình, bài giảng cùng với các báo, tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra còn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các anh chị, cô chú trong Công ty, cùng với sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét, kết luận và những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như để hoàn thành tốt luận văn. Một số phương pháp sử dụng trong phân tích gồm có: - Phương pháp chi tiết - Phương pháp so sánh - Phương pháp thay thế liên hoàn - Phương pháp chênh lệch IV. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài được bố cục thành ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Riêng phần nội dung chính của đề tài được trình bày thành bốn chương: • Chương 1: Trình bày cơ sở lí luận, các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hoạt động kinh doanh. • Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh. • Chương 3: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh trong ba năm (từ năm 2003 đến năm 2005) thông qua phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận cùng với một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty. • Chương 4: Trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC