Luận văn Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ chi nhánh Cần Thơ

Cùng với sự phát triển của thời đại, hoà nhập vào xu thế toàn cầu hoá -Việt Nam đang từng bước chuyển mình b ắt kịp với các nước phát triển trên thế giới. Sự kiện Việt Nam đã gia nhập thành công WTO đang là vấn đề nóng bỏng và hướng tới những bước tiến mới đối với nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghệp nói riêng. Bên cạnh đó cũng phát sinh nhiều rủi ro phức tạp, đặt ra cho doanh nghiệp những thách thức mới,đòi hỏi sức cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Do đó một doanh nghiệp muốn tồn tại vững chắc và ngày càng một thăng tiến hơn thì cần phải nhạy bén, sáng tạo và hoạt động có chất lượng hơn trong điều kiện canh tranh khắc nghiệt hiện nay. Việc kinh doanh của công ty xăng dầu Tây Nam Bộ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta nói chung và đời sống của không ít lao động nói riêng. Nhìn chung những năm vừa qua việc kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả, lợi nhuận qua từng năm đều tăng lên đáng kể.Đều đáng chú ý là năm 2006 Việt Nam có nhiều bước tiến mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, việc kinh doanh xăng dầu có nhiều biến động hơn. Do đó lợi nhuận của công ty năm 2006 giảm xuống trầm trọng, có những tháng kinh doanh lỗ, nếu tình trạng này kéo dài sẽ không tốt cho công ty. Vì vậy việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty xăng dầu Tây nam bộ là hết sức cần thiết, qua đó ta sẽ tìm ra được các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC