Luận văn Phân tích hình giá thành điện sản xuất tại nhà máy điên Bà Rịa

(Bản scan) Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, đã cho thấy nền kinh tế nước ta có những chuyển biến đáng ghi nhận khích lệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC