Luận văn Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, Việt Nam chúng ta đang trên đường mở cửa hội nhập, hợp tác, giao lưu buôn bán quốc tế. ðặc biệt vào năm 2007, khi chúng ta trở thành thànhviên thứ 150 của tổ chức kinh tế thế giới (WTO), một sự kiện mở ra kỷ nguyênphát triển toàn diện của kinh tế Việt Nam, mà tiên phong là thương mại quốc tế (chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu), một hoạt động chiếm vị trí vô cùngquan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhận thấy được tầm quan trọng của thương mại quốc tế, cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng đangtừng bước đi trên con đường hội nhập và phát triển của thế giới, cố gắng từng bước phát huy hết tiềm năng của mình để vinh danh trên thương trường quốc tế vô cùng khắc nghiệt nhằm thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song song với xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cả nước nói chung hay tại tỉnh Cà Mau nóiriêng đã, đang và sẻ không ngừng mở rộng và hội nhập để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong tiến trình phát triển của mình. Tuy nhiên, để phục vụ cho hoạtđộng của các doanh nghiệp này được diển ra thông suốt, thuận tiện và dễ dàng,thì vai trò trung gian của hoạt động thanh toán quốc tế là tất yếu và ngày càng chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nhận thấy được những vấn đề cấp bách đó của các doanh nghiệp trên địa phương, cũng như các ngân hàng thương mại (NHTM) khác Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Cà Mau (NHCT Cà Mau) đã mạnhdạng đầu tư phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, một mặt vừa tạodoanh thu, đa dạng quá sản phẩm kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh và thươnghiệu uy tín cho bản thân ngân hàng, mặt khác cũng góp phần giảm thiểu rủi rocho các doanh nghiệp khi xuất khẩu từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự pháttriển của các doanh nghiệp trên địa bàn, để góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC