Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Cùngvớisự phát triểncủa đấtnước thìhệ thống ngân hàngcũng có những chuyển biếnmạnhmẽ nhất làvềlĩnhvực huy độngvốn và cho vay. Cho vay là hoạt động mang tính chấtsống còn đốivớihầuhết các ngân hàng thươngmại và nócũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chứcnăng xãhộicủa ngân hàng thươngmại trongnền kinhtế. Trong quá trình phát triểncủa các hiệntượng và hoạt động kinhtế-xãhội, giữa haimặt chất vàlượng luôn có tác độnglẫn nhau. Tăng trưởng và chấtlượng tíndụngcũng khôngnằm ngoài quy luật này. Trước yêucầucần đáp ứng nhucầu đầutư, trong nhữngnăm quahệ thống ngân hàng đã luôncốgắngtăng khối lượng cho vay màmột trong những hình thức cho vay chủyếu đó là tíndụng ngắnhạn vì tíndụng ngắnhạn là loại tíndụng cómức lãi suất thấp nhưng nó làm cho nguồnvốn vaycủa ngân hàng được quay vòng nhanhhơn. Trong nhữngnăm qua, hoạt động tíndụng ngắnhạn luôn chiếmtỷ trọng cao trong hoạt động tín dụngcủa ngân hàng. Tíndụng ngắnhạn cungcấp nguồnvốn vàhỗ trợvốn cho dâncư, các thành phần kinhtế. Đồng thời nócũng góp phần nâng cao hiệu quả đầutưcủa ngân hàng. Việc nâng cao hiệu quả tíndụng ngắnhạn là thậtsựcần thiết, quan trọng đốivới ngân hàng, nền kinhtếcũng như đốivới người dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC