Luận văn Phân tích thiết kế hướng mẫu và ứng dụng

Do nhu cầu của những hệ thống phần mềm tăng lên các nhà nghiên cứu cũng như những nhà thực hành giỏi luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp luận và kỹ thuật phát triển để làm tự động hoá việc sản xuất phần mềm và làm dễ dàng việc bảo trì chúng. Những kỹ thuật này mới đây đã bao hàm các mẫu thiết kế và khung làm việc thiết kế. Đặc biệt, chúng ta nhận ra sự cần thiết có một phương pháp luận phát triển để phát triển những hệ thống phức tạp qui mô lớn, và đồng thời học tập được những kinh nghiệm từ những nhà thiết kế các hệ thống khác trong việc giải quyết những vấn đề thiết kế diễn ra. Hiện nay có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật được áp dụng để nghiên cứu và phát triển các phần mềm. Nhưng để làm tự động hóa việc sản xuất phần mềm cũng như dễ dàng cho việc bảo trì những phần mềm đó, thì ý tưởng sử dụng lý thuyết để phát triển phần mềm bằng phương pháp hướng đối tượng đang mở ra một hướng đi cho việc phát triển phần mềm có quy mô lớn, và có thể sử dụng lại phần mềm đó một cách hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC