Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng công thương An Giang

Bước sang thếkỷmới, một mặt nền kinh tếdần được cải thiện, một mặt Luật Doanh nghiệp có hiệu lực cùng với các chính sách của Nhà nước vềkhuyến khích phát triển kinh tếtrong nước và không ngừng cải thiện môi trường đầu tưnên ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập và mởrộng kinh doanh, nhu cầu vềvốn cho nền kinh tế đã tăng lên. Hiện nay ởnước ta, thịtrường vốn chưa phải là kênh phân bổvốn một cách có hiệu quảcủa nền kinh tếdo đó vốn đầu tưcho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tếvẫn phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệthống ngân hàng. Các ngân hàng thương mại (NHTM) với những lợi thếvềmạng lưới, đối tượng khách hàng của các NHTM không phải chỉlà các công ty, doanh nghiệp, màcảtưnhân, hộcá thể. Một mặt họlà những người có quan hệtín dụng (cụthểlà vay tiền ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau) với ngân hàng, mặt khác họlà người gửi tiền tiết kiệm (là nơi cung ứng nguồn vốn huy động cho ngân hàng) chính vì thếmàcác NHTM trởthành kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, do đó vốn tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Quá trình đổi mới kinh tế ởViệt Nam đã và đang khẳng định vịtrí vai trò của các NHTM, với những nghiệp vụkhông ngừng được cải thiện và mởrộng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụngân hàng cho nền kinh tếvà dân cư. Việc làmnày của các NHTM đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh đầu tưsản xuất, đổi mới thiết bịhiện đại hoá công nghệ, mở rộng quy môsản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá_hiện đại hoá đất nước cũng nhưgóp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trong đó, An Giang là một tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, tuy phát triển đa dạng các ngành nghềnhưng An Giang có thếmạnh vềphát triển nông nghiệp, nuôi trồng và chếbiến thuỷsản. Công nghiệp chếbiến nông_thuỷsản đang được đầu tư vốn trang bịcông nghệhiện đại sẽgiúp An Giang đẩy nhanh tốc độtăng trưởng kinh tế đồng thời góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo hướng khai thác và phát huy tốt những lợi thếcủa tỉnh. Kinh tếcủa tỉnh An Giang trong năm vừa qua phát triển khá, các khu vực sản xuất đều tăng đặc biệt là xuất khẩu và phát triển công nghiệp_tiểu thủcông nghiệp. Sựphấn đấu ra sức khắc phục các bất lợi, tập trung khai thác các thếmạnh và lợi thếcủa tỉnh nhà đã đemlại thành quảlớn, đạt tốc độtăng trưởng cao. Một trong những đóng góp tích cực vào thành quảnày là hoạt động của hệthống NHTM trên địa bàn tỉnh An Giang. Bên cạnh các NHTM như: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng đầu tưvà phát triển, Ngân hàng công thương An Giang (NHCT_AG) không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng được vị trí là một trong những NHTM hàng đầu trên địa bàn tỉnh.Thông qua hoạt động tín dụng và cung cấp các dịch vụngân hàng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng trọng điểm nhưchương trình tín dụng khuyến công, khuyến nông, đầu tưphát triển ngành thuỷsản , chi nhánh NHCT_AG đã và đang góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tếcủa tỉnh, tăng nhanh tỷtrọng công nghiệp trong cơcấu kinh tếtheo hướng công nghiệp hoá_hiện đại hóa, giải quyết việc làmcho nhiều lao động đồng thời tác động đến sựphát triển của các ngành dịch vụ, xây dựng, thương mại, làmtăng thu nhập cho nền kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC