Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm Sú (Penaeus monodon) ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đềtài nghiên cứu về“Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm sú (Penaeus monodon) ởcác tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” được tiến hành từ tháng 8/2010 đến tháng 04/2011 nhằm làm rõ thực trạng sản xuất giống và kinh doanh tôm giống ở ĐBSCL. Trên cơsở đó cung cấp các thông tin cho các bên liên quan và đềxuất các giải pháp cơbản góp phần cải tiến hiệu quảcủa việc sản xuất giống và kinh doanh, cũng nhưcông tác quản lý chất lượng tôm giống với sựquan tâm của người sản xuất và người sửdụng tôm giống. Nghiên cứu này được thực hiện ở6 tỉnh ĐBSCL gồm hai vùng: ven biển (Bến Tre; Trà Vinh; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang) và Thành phố Cần Thơ. Phương pháp điều tra sửdụng bảng câu hỏi soạn sẵn được áp dụng cho các nhóm đối tượng nghiên cứu. Số mẫu thu thập gồm: 67 trại sản xuất tôm giống; 61 cơ sở ương vèo tôm giống; 20 Hiệp hội, các ban ngành và Viện Trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC