Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH SaiGon Cap năm 2007

(Bản scan) Tài chính là một vấn đề quan trọng và nổi bật nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Vì thế việc quản lý tài chính là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp đối với mọi doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là sự thiếu vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, trong khi đó các hoạt động sản xuất kinh doanh lại trải rộng khắp mọi ngành nghề kinh tế, các mối quan hệ này đan xen nhau với sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường. Do đó vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý là làm sao phải quản lý vốn cho tốt và đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thị trường, đây là điều mà các nhà quản lý phải quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC