Luận văn Phân tích và đánh giá chiến lược công ty TNHH một thành viên thương mại Kim Cương

Hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tếthịtrường là đầu tư, sửdụng các nguồn lực tranh giành với các đối thủphần nhu cầu của thịtrường. Mục đích hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tếthịtrường là đạt được hiệu quảcao nhất có thểmột cách lâu bền. Hiệu quảhoạt động của doanh nghiệp là kết quảtương quan, so sánh những lợi ích thu được từhoạt động của doanh nghiệp với các phần nguồn lực huy động, sửdụng (chi phí) cho các lợi ích đó. Đối với doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, việc định hướng chiến lược và điều chỉnh chỉnh chiến lược kịp thời, có cơsởthường đem lại những lợi ích to lớn. Trong khung cảnh toàn cầu hoá thịtrường, công nghệluôn luôn biến đổi, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, hơn bao giờhết, chiến lược ngày càng trởthành một nhân tốcực kỳquan trọng. Cùng với sựkhan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, nhu cầu và thịhiếu tiêu dùng của xã hội luôn biến đổi làm cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Đểtồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược. Tuy nhiên xây dựng chiến lược thếnào và chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh của công ty hay không lại cần phải xem xét, đánh giá qua các thời kỳphát triển khác nhau của doanh nghiệp cũng nhưmôi trường kinh doanh. Thực tếcho thấy, phần lớn các chiến lược được hoạch định từban đầu qua từng thời kỳ đều cần có sự điều chỉnh đểthích ứng với những biến đổi của môi trường kinh doanh bên ngoài. Trong khuôn khổbài luận văn này, chiến lược của Công ty TNHH MTV Thương Mại Kim Cương (DTC) được đưa ra phân tích, đánh giá dựa trên các công cụnhưMô hình Delta, Sơ đồChiến lược, SWOT Qua đó, thấy được chiến lược hiện tại của công ty tương đối phù hợp nhưng cần cải thiện vềlộtrình thực hiện, những vấn đềvềmặt cơcấu nhân sựvà quản lý liên quan đến sựkhác biệt hóa trong dịch vụkhách hàng và cuối cùng là vấn đềvề đa dạng sản phẩm. Trong bài cũng nêu lên một số đềxuất giải pháp nhằm cải thiện những điều này như: phát triển cơchế đại lý, outsource dịch vụphục vụ5 sao tại cửa hàng hay tạm thời đẩy mạnh marketing thay vì đa dạng hóa sản phẩm, hy vọng là những đềxuất này có thểáp dụng và giúp DTC đứng vững trên con đường mà DTC đã chọn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC