Luận văn Phần tử ngẫu nhiên và sự hội tụ yếu của độ đo xác suất

GIẢI TÍCH HÀM VÀ LÍ THUYẾT ĐỘ ĐO 1.1.1 Không gian tôpô Cho X là một tập. Một họ τ các tập con của X gọi là một tôpô trên X nếu có các tính chất sau: (i) ∅ ∈ ∈ τ τ , X ; (ii) U i I i ∈ ∈ τ , thì ∪ ∈ i I i ∈ U τ ; (iii) U V , ∈τ thì U V ∩ ∈τ . Nếu τ là một tôpô trên X thì cặp X X = ( , ) τ được gọi là không gian tôpô

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC