Luận văn Phản ứng trùng hợp polime gốc tự do với hệ khơi mào cux(bpy)2, etyl 2-Bromoisobutyrat

(Bản scan) Ngày nay những sản phẩm làm ra từ polymer đã có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để có nhiều ứng dụng ngoài tính chất do mạch thể hiện như: tính dẻo, bền, dễ phối trộn hoặc tan được trong nước, không độc,.. còn có những tính chất: polime phải có độ đa phân tán được kiểm soát mạch phải có cấu trúc theo một trật tự nhất định và chứa các nhóm chức thể hiện tính năng trên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC