Luận văn Phát triển dịch vụ bảo hiểm bán lẻ phi nhân thọ tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Thị trường bảo hiểm bán lẻ của Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường rất tiềm năng tại Đông Nam Á. Đứng trước xu thế hội nhập, nền kinh tế đang gặp khó khăn về vốn, các dự án bảo hiểm lớn cho các Công ty, tập đoàn lớn bị chững lại thì giải pháp chuyển hướng phát triển sang thị trường bán lẻ là là xu hướng phát triển lâu dài và bền vững. Không ngoài xu hướng đó,BIC cũng đã có những định hướng chung trong lộ trình phát triển và lựa chọn dịch vụ bảo hiểm bán lẻ là chiến lược kinh doanh bền vững, hiệu quả. Để đạt được mục tiếu đề ra, BIC cần có những giải pháp phát triển cụ thể. Đó là lý do để tôi chọn đề tài “Phát triển dịch vụ Bảo hiểm bán lẻ phi nhân thọ tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình với hy vọng góp một phần trong công tác hoạch định chiến lược tại đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC