Luận văn Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở giao dịch II ngân hàng công thương Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam. Theo lộ trình cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, đến năm 2008, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường dịchvụ tài chính. Ngay từ 01/04/2007, Việt Nam phải thực hiện các bước đầu tiên về mở cửa hoạt động ngân hàng theo cam kết với WTO, trong đó có quy định ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Sự xuất hiện các tổ chức trung gian tài chính nước ngoài trên thị trường ở mỗi quốc gia là không tránh khỏi và cần được chủ động đón nhận bởi đó là xu hướng phát triển kinh tế tất yếu ngày nay. Khả năng các NHTM trong nước mất dần thị trường ngay trên chính “sân nhà”, tạo cơ hội cho các đối thủ nước ngoài nhanh chóng lập thế độc quyền là bất lợi lớn mà các NHTM trong nước cần tránh; đây là điểm mà các đối thủ nước ngoài hết sức nhạy bén, khi họ mạnh hơn về mọi mặt. Khoảng trống mà các NHTMVN hiện nay cần cố gắng san lấp chính là thị trường dịch vụ ngân hàng. Trước xu thế đó, để tồn tại và phát triển, các ngân hàng Việt Nam phải nỗ lực tự vươn lên khẳng định sức mạnh của mình, mặt khác, phải chú ý tới những mảng thị trường có khả năng tiếp cận, dựa trên thế mạnh của chính mình. Một trong những giải pháp mà các NHTMVN luôn cả SGDII NHCTVN để nâng cao năng lực cạnh tranh là phát triển dịchvụ ngân hàng. Đó chính là lý do chúng tôi nghiên cứu đề tài “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SGDII NHCTVN”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Phát triển dịch vụ ngân hàng là mộttrong những hoạt động quan trọng của các ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng chủ động nghiên cứu áp dụng các dịch vụ theo yêu cầu của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế.Để nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế cùng với tiềm lực của các ngân hàng nước ngoài, các ngân hàng Việt Nam cũng như SGDII NHCTVN phải nỗ lực hiện đại hóa bản thân, hoàn thiện các dịch vụ truyền thống, tập trung phát triển các ứng dụng hiện đại, không ngừng cải tiến đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Do vậy, luận văn nhằm mục tiêu tập trung tìm hiểu những tồn tại và khó khăn trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng, góp phần hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tại SGDII NHCTVN. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu:Luận văn tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phổ biến trên thị trường hiện nay, thực trạng các sảnphẩm dịch vụ này, trên cơ sở đó nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại SGDII NHCTVN. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các dịch vụ ngân hàng trên thị trường, các dịch vụ được chào mời tại SGDII NHCTVN để tìm ra giải pháp phát triển các dịch vụ này. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả dựa vào quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, đồng thời kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp để giải quyết vấn đề nêu ra. Số liệu trong luận vănđược thu thập và xử lý qua 2 nguồn: - Dữ liệu nội bộ trong hệ thống NHCTVN và SGDII NHCTVN. - Dữ liệu ngoại vi thu thập từ các nguồn: sách báo, các phương tiện truyền thông, thông tin thương mại, báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước và mộtsố NHTM trên địa bàn 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Hiện nay, việc phát triển dịch vụ đang trở nên cấp bách đối với các ngân hàng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Sự phát triển của sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan nhiều đến tăng trưởng các ngành kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng, mở ra nhiều dịch vụ đáp ứng yêu cầu đa dạng của các thành phần kinh tế và dân cư, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng và tìm kiếm các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và SGDII NHCTVN nói riêng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong điều kiện hội nhập. 6. Kết cấu của luận văn Luận văn có độ dài 70 trang, được bố cục như sau: - Phần mở đầu - Chương 1:Ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Chương 2:Thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam Chương 3:Phát triển dịch vụ ngân hàng – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại SGDII NHCTVN - Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC