Luận văn Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

I. Sự cần thiết của đề tài: Việt Nam đã có 11 năm chuẩn bị cho quá trình gia nhập làm thành viên của WTO và đã chính thức là thành viên kể từ ngày 11/01/2007. Suốt thời gian đó, nền kinh tế nước ta đã thực thi nhiều chính sách để từng bước chuẩn bị cho lộ trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế,trong đó chính sách mở cửa các thị trường mà đặc biệt là thị trường ngoại hối là điều không thể bỏ qua. Thị trường ngoại hối có vai trò như chiếc cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới, có tác dụng xúc tác, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Chính vì thế mà bên cạnh những thuận lợi của quá trình hội nhập thì thị trường ngoại hối của chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro mà đặc biệt là rủi ro do biến động của tỷ giá hối đoái. Vấn đề đặt ra cho thị trường ngoại hối nước ta là phải đưa vào sử dụng và hoàn thiện các công cụ ngoại hối phái sinh để đáp ứng kịp thời với nhu cầu bảo hiểm tỷ giá, kinh doanh kiếm lời của các ngân hàng, các doanh nghiệp cũng như nhiều thành viên khác khi tham gia thị trường ngoại hối. Trước tình hình đó, từ tháng 2/2003, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã chính thức cho thựchiện thí điểm nghiệp vụ option tiền tệ mà trước tiên là option ngoại tệ trên thị trường ngoại hối Việt Nam. Sự góp mặt của công cụ ngoại hối phái sinh trên đã giúp các doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại nước ta tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh củamình. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là ngân hàng đầu tiên trong nước được thực hiện thí điểm nghiệp vụ này và cũng là ngân hàng có bềdày kinh nghiệm trong các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Hơn bốn năm thực hiện, tuy đã có nhiều cố gắng trong việc giới thiệu và đưa công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá option tiền tệ đến các đối tượng khách hàng nhưng nhìn chung sản phẩm này tại Eximbank vẫn còn chưa hoàn thiện về mặt nghiệp vụ cũng như chưa phát huy triệt để những tác dụng vốn có của nó. Do thực trạng đó, tác giả đã chọn và viết đề tài : “Phát triển nghiệp vụ Quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” II. Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quátrình hình thành và phát triển của nghiệp vụ quyền chọn trên thế giới, thừa nhận các kết quả nghiên cứu về định giá quyền chọn, tìm hiểu các loại quyền chọn trong đó nghiên cứu sâu về quyền chọn tiền tệ. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng triển khai và phát triển nghiệp vụ này tại Việt Nam cũng như tại ngân hàng Thương MạiCổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK). Dựa trên những phân tích đó, đề tài rút ra những hạn chế của Eximbank trong quá trình đưa sản phẩm option tiền tệ vào thị trường. Cuối cùng, đề tài cũng đưa ra một số giải pháp thiết thực cũng như ứng dụng các mô hình chiến lược kinh doanh option để khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Eximbank. III. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: 1. Nghiên cứu quyền chọn tiền tệ thế giới trong lịch sử hình thành và tạo lập thị trường. 2. Nghiên cứu thực trạng và khả năng xây dựng, phát triển thị trường quyền chọn tiền tệ tại Việt Nam. 3. Nghiên cứu thực trạng quá trình triển khai và phát triển sản phẩm quyền chọn tiền tệ tại Eximbank, những hạn chế và bất cập. 4. Nghiên cứu một số giải pháp để khắc phục những hạn chế và sử dụng các mô hình chiến lược kinh doanh quyền chọn để phát triển nghiệp vụ này tại Eximbank. IV. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích-tổng hợp, phương pháp diễn dịch-quy nạp, phươg pháp so sánh đối chiếu, phương pháp kết hợp lý thuyếtvới thực tiễn, phương pháp nghiên cứu cácdữ liệu thứ cấp trên sách báo, tạp chí, trang web, công văn, nghị định để hoàn thành đề tài. V. Bố cục của luận văn: Luận văn bao gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về quyền chọn tiền tệ. Chương II: Thực trạng xây dựng và phát triển quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC