Luận văn Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Thời gian trước đây, nguồn thu các ngân hàng thương mại Việt Nam chủyếu là từ tín dụng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tếvừa qua cho thấy việc phát triển doanh thu chủyếu dựa vào tín dụng đã trởnên khó khăn. Do vậy, các ngân hàng thương mại đang bước vào cuộc chạy đua mới là gia tăng tỷtrọng thu phí dịch vụtrong tổng nguồn thu. Thếnên phát triển thu phí dịch vụ đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn thu từmảng dịch vụtrong quá trình công tác tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Ninh Thuận, nên chúng tôi quyết định chọn đềtài “Phát triển sản phẩm dịch vụNgân hàng tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Ninh Thuận”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC