Luận văn Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH nước giải khát Delta

Thị trường và tiêu thụ sản phẩm là hoạt động không thể thiếu được và nó luôn là mối quan tâm của tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. Để xây dựng được những phương hướng và biện pháp tiêu thụ sản phẩm tối ưu, các doanh nghiệp phải giải quyết hàng loạt các vấn đề, trong đó điều cốt lõi của mỗi doanh nghiệp là phải tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, phải có khả năng đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, vững chắc. Điều đó có nghĩa là phải đảm bảo được tính linh hoạt, nhạy bén, thích ứng kịp thời với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và của các đối tượng khách hàng khác nhau. Những thành tựu công ty đã đạt được trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nước ép trái cây trong thời gian qua là đáng khích lệ, thể hiện tính đúng đắn trong đường lối đổi mới kinh tế hướng ngoại của Đảng và Nhà Nước ta. Sản phẩm của công ty được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đón nhận ngày một nhiều. Nó như một bức thông điệp của người dân Việt Nam đến tất cả các nước trên thế giới. Trong thời gian thực tập em đã cố gắng tìm hiểu mọi hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn, trình độ còn hạn chế, nên em chỉ đưa ra một số biện pháp và đề nghị mang tính chất gợi ý tham khảo để công ty xem xét lựa chọn với mong muốn đóng góp phần nào vào chương trình hoạt động của công ty vốn đã được nghiên cứu kỹ từ trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC