Luận văn Phương pháp giải toán sơ cấp

Trong Chương trình toán học cấp THPT số phức được đưa vào giảng dạy ở phần giải tích toán lớp 12. Toàn bộ phần số phức mới chỉ đưa ra định nghĩa số phức và một vài tính chất đơn giản của nó. Ứng dụng số phức trong giải toán mới chỉ dừng lại ở một vài tính chất đơn giản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC