Luận văn Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay luôn cần có sự đáp ứng nhanh nhạy, tức thời đối với các thay đổi liên tục, vì vậy các nhà quản lý buộc phải thường xuyên ra cùng lúc nhiều quyết định đúng đắn (mà chúng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng hoạt động và sự cạnh tranh của doanh nghiệp) một cách nhanh chóng. Do đó vấn đề trợ giúp quyết định trở nên rất cần thiết. Người ta cần phải thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách nhanh và hiệu quả thì mới có thể ra được những quyết định nhanh chóng và phù hợp. Điều này dẫn đến việc cần phát triển những hệ thống tinh thông biết cách làm thế nào để trích chọn và phân tích dữ liệu cho người sử dụng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm cung cấp cho người sử dụng những khả năng truy vấn và lập các báo cáo thông tin, đặc biệt là các hệ quản trị CSDL quan hệ. Tuy nhiên CSDL quan hệ với cấu trúc hai chiều (dòng và cột) không được thiết kế để cung cấp các quan điểm đa chiều trên dữ liệu đầu vào của các phân tích phức tạp. Sử dụng các hệ thống này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất tiện trong việc tổ chức dữ liệu đa chiều vào các bảng hai chiều, không thể triển khai dữ liệu phân tích với số lượng lớn, công cụ phân tích để tạo ra các dữ liệu quyết định không mạnh, thuận tiện, linh hoạt, nhanh chóng và nhất là không dễ dàng để sử dụng đối với các nhà quản lý, những người ra quyết định. Như vậy, việc xây dựng một hệ thống mới có khả năng tổ chức dữ liệu đa chiều và có khả năng phân tích dữ liệu linh hoạt để trả lời được các truy vấn đa chiều một cách dễ dàng, nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của các nhà quản lý là cần thiết. Mục đích của đề tài: Luận văn đề cập đến việc nghiên cứu xây dựng một hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (OLAP). Đề tài sẽ tập trung vào hai công việc chính là nghiên cứu vấn đề tổ chức cơ sở dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định. Hệ trợ giúp quyết định theo cách tiếp cận này có thể giúp các nhà quản lý thiết lập một mô hình OLAP cho ứng dụng cụ thể của mình trong việc tổ chức cơ sở dữ liệu đa chiều và dễ dàng điều chỉnh hoạt động phân tích, tìm kiếm thông tin theo những khía cạnh khác nhau của dữ liệu nhằm thu thập được tối đa dữ liệu cần thiết để từ đó đưa được những quyết định tốt nhất một cách nhanh chóng. Không giống với các hệ trợ giúp quyết định truyền thống thường được xây dựng với mục đích đưa ra giải pháp tối ưu cho một bài toán cụ thể, trong một phạm vi ứng dụng hẹp, hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu hướng đến việc giúp người sử dụng có thể khai thác được tối đa khả năng tiềm ẩn của một khối lượng dữ liệu lớn, nhằm thu được những thông tin tổng hợp ở đủ các khía cạnh khác nhau của dữ liệu, để từ đó có thể ra các quyết định đúng một cách nhanh chóng. Do đặc điểm này, phạm vi ứng dụng của hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu là rộng. Nó có thể được sử dụng để trợ giúp quyết định cho các bài toán khác nhau, trong những lĩnh vực khác nhau. Bố cục của luận văn: Toàn bộ luận văn được trình bày trong 5 chương: • Chương 1: Giới thiệu các phương pháp khai thác dữ liệu, các nội dung cơ bản về xử lý phân tích trực tuyến. • Chương 2: Trình bày các lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. • Chương 3: Trình bày phương pháp tiếp cận và phân tích đa chiều trong xử lý phân tích trực tuyến. • Chương 4: Giới thiệu Hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu với hai thành phần chính là kho dữ liệu và xử lý phân tích trực tuyến. Tiến trình trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu. Xây dựng cấu trúc thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định và giới thiệu về dịch vụ trợ giúp quyết định của Microsoft. Hướng nghiên cứu phát triển. • Chương 5: Xây dựng hệ thống với chức năng tạo lập cơ sở dữ liệu đa chiều và phân tích hiển thị dữ liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC