Luận văn Phương trình tích phân phi tuyến và các ứng dụng

Trong lĩnh vực phương trình toán lý, chúng ta gặp các phương trình vi phân hay đạo hàm riêng nhằm xác định một hàm  nào đó. Do các phương trình liên quan tới đạo hàm hay đạo hàm riêng chỉ diễn tả tính chất địa phương của hàm  nên thuờng các điều kiện biên được thêm vào nhằm lựa chọn nghiệm tương thích với trạng thái vật lý được quan tâm. Vì vậy, cần thiết thành lập phương trình cho  sao cho  chứa tất cả các điều kiện biên. Loại phương trình này không những đặc trưng cho hàm  bằng những giá trị địa phương mà phải đại diện cho cả những giá trị của nó trên toàn miền khảo sát, kể cả biên. Phương trình tích phân là một loại phương trình như vậy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC