Luận văn Quản lý kinh doanh tại công ty dệt Xuân Hường

Nếu khách hàng đã từng đặt dệt mẫu vải này ở công ty trước đây, yêu cầu khách hàng cung cấp mã mẫu vải (Công ty đã cung cấp mã này cho khách hàng trong lần dệt trước). Nếu là mẫu đã dệt trước đây thì không cần qua giai đoạn dệt thử, khi đó bộ phận tiếp nhận đặt hàng có thể thoả thuận giá cả với khách hàng ngay và lập hợp đồng đặt hàng (mã mẫu vải, khổ vải ngang, khổ vải dọc, số lượng, giá, các đợt giao hàng thoả thuận, các lần thanh toán, ). + Nếu là mẫu dệt mới, lập biên nhận tiền đặt cọc để tiến hành dệt thử mẫu vải. Chuyển thông tin xuống bộ phận kỹ thuật để tiến hành dệt thử. Sau đó nếu mẫu vải được dệt thử thành công thì tiến hành thoả thuận giá và lập hợp đồng đặt hàng. + Sau khi đã có hợp đồng chuyển thông tin xuống bộ phận kỹ thuật sản xuất để thực hiện dệt vải theo hợp đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC