Luận văn Quản lý việc giảng dạy tiếng anh ở các khoa không chuyên ngữ tại trường đại học Tiền Giang

Đất nước ta đang bước vào những năm đầu của thế kỷ 21 với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện được mục tiêu trên, vai trò của giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng rất quan trọng. Chính phủ Việt Nam đưa ra định hướng: “Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh và sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề ” [7]. Trong bối cảnh nước ta gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường lao động hậu WTO mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Muốn phát triển trên các lĩnh vực, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, là điều kiện cần thiết, là chìa khóa mở ra thế giới tri thức, là công cụ để thu nhận thông tin, là phương tiện phát triển các mối quan hệ quốc tế. Vì thế, việc dạy và học tiếng Anh cần được cải tiến để đạt mục tiêu “người học sử dụng được tiếng Anh như một công cụ trong nghiên cứu cũng như trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày”. So với nhiều nước thì số thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý giáo dục và sinh viên (SV) các trường đại học ở nước ta sử dụng tiếng Anh thông thạo còn ít. Đây là một trong những trở ngại hiện nay trong tiến trình hội nhập quốc tế của các trường đại học Việt Nam [14, tr. 20- 30]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC