Luận văn Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lách: Thực trạng và giải pháp

Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, đểcó thểhoạt động hiệu quả, đòi hỏi ngành ngân hàng trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh ChợLách - Tỉnh Bến Trephải cónhững cải cách mới đểnâng cao năng lực quản trịrủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là rủi ro thanh khoản, vì trong thời gian qua thịtrường cónhiều biến động bất thường tác động và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các NHTM, nhất là tình hình thanh khoản của các NHTM trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới. Trước yêu cầu thực tiễn đó, dựa trên cởsởlý luận vềrủi ro thanh khoản và quản trịrủi ro thanh khoản trong hoạt động Ngân hàng, đềtài: ”Quản trịrủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Chợlách, thực trạng và giải pháp” được tiến hành nghiên cứu. Với sốliệu thứcấp được thu thập tại Ngân hàng. Sau khi tổng hợp, tác giả sửdụng phương pháp so sánh sốtương đối và so sánh sốtuyệt đối, phân tích tình hình biến động chung của nguồn vốn và tài sản của Ngân hàng, từ đó tìmhiểu sự thay đổi trong tổng nguồn cung thanh khoản và nguồn cầu thanh khoản tại Ngân hàng qua các năm từ2006 đến 2007 và năm2008. Và hai yếu tốchính ảnh hưởng đến sựbiến động trong qui mô của hai khoản mục này là do tương quan giữa tốc độtăng của nguồn vốn huy động vàtốc độgiảm của vốn điều chuyển tại Ngânhàng quyết định. Bên cạnh đó, do sựtăng trưởng của hai khoản mục nguồn vốn và sửdụng vốn cùng với việc lãi suất huy động vàcho vay của Ngân hàng liên tục tăng qua các năm vàtăng cao trong năm2008 nên chi phítrảlãi và thu nhập lãi tại Ngânhàng từnăm 2006 đến năm 2008 đều có sựbiến động liên tục. Với việc sửdụng các chiến lược quản trịrủi ro thanh khoản, Tác giảxác định được ngân hàng luôn trong trạng thái thừa thanh khoản, tuy nhiênmức độ thừa thanh khoản của Ngân hàng qua các nămkhông ởmức ổn định đặc biệt trong năm 2008 thì trạng thái thừa thanh khoản của Ngân hàng lại giảm xuống. Bên cạnh đó qua phân tích NHNo& PTNTHuyện ChợLách vẫn cần một lượng vốn điều chuyển từHội sởvềNgân hàng hàng năm tuylượng vốn điều chuyển này trong năm2008 cógiảm đángkể. Điều này chứng tỏrằngNHNo& PTNT Huyện ChợLáchvẫn chưa thật sựchủ động trong việc điều hòa cân đối giữa lượng vốn huy động và cho vay ra nền kinh tế. Tuy nhiên, sang năm2008, do tình hình kinh tếtrong nước bất ổn ch nên tác động không nhỏ đến hoạt động của các NHTM nói chunh và NHNo & PTNT Huyện ChợLách nói riêng đã làm hoạt động của Ngânhàng trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy vấn đề rủi ro thanh khoản vẫn chưa xảy ra đối vớiNHNo & PTNT Huyện ChợLách nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro vềthanh khoản trong tương lai cho Ngân hàng; nếu không có biện pháp phòng ngừa cụthểthì hậu quảsẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian sắp tới. Xuất phát từthực trạng thanh khoản tại Ngân hàng, Tác giả đưa ra giải pháp đểphòng ngừa những tác động xấu của rủi rothanh khoản đến Ngân hàng bằng cách tạo lập trạng thái cân bằng giữa cung thanh khoản và cầu thanh khoản cùng các chiến lược cụthể đểtạo lập được trạng thái cân bằng đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC