Luận văn Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và thu hút đầu tư trong cũng như ngoài nước. Các dự án đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài, đặc biệt là các dự án xây dựng. Thế nhưng, bất kỳ một dự án đầu tư nào cũng luôn đi kèm với rủi ro, dù lớn hay nhỏ. Việc quản trị những rủi ro, và lên kế hoạch quản trị rủi ro kèm với kế hoạch dự án đầu tư là công việc quan trọng không thề thiếu. Bởi những rủi ro thì thường không lường trước được tác hại cho dự án và tài chính doanh nghiệp. Với những rủi ro mà không được lên kế hoạch quản trị trước thì việc xảy ra rủi ro sẽ gây lãng phí sức người và của, đó là chưa kể đến những thiệt hại không được lường trước. Việc không lên kế hoạch quản trị rủi ro cho dự án đầu tư còn khiến doanh nghiệp không định trước những rủi ro có thể xảy ra, và thứ tự ưu tiên phải quản trị những rủi ro đó. Việc quản trị rủi ro không được coi trọng đúng mức có thể sẽ khiến cho một dự án đầu tư bị phá sản do không xử lý được rủi ro. Thế nhưng, ngày nay, còn khá nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước còn coi nhẹ công tác quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư của mình, đặc biệt trong các dự án đầu tư xây dựng cũng như tài chính. Vì thế, nhóm chúng em xin được chọn đề tài “Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận. Qua bài tiểu luận này, chúng em muốn hệ thống cách ngắn gọn về Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư, khái niệm, phân loại, phương pháp lên kế hoạh quản trị cũng như tìm hiểu sơ về thực trạng về Quản trị rủi ro các dự án đầu tư tại Việt Nam, qua đó đề ra một số biện pháp khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC