Luận văn Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK

Công ty cổ phần công nghệ ETEK là công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ , thiết kế, sản xuất, gia công và cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực như đo đếm và giám sát điện năng từ xa , tiết kiệm năng lượng, điều khiển tự động, công nghệ wireless. Tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm nhưng sản phẩm của công ty đã nhận được nhiều đánh giá cao của khách hàng. Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp, các doanh nghiệp nào có uy tín, chiếm được cảm tình của khách hàng sẽ đứng vững trên thị trường. Do đó, việc cạnh tranh thương hiệu ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều công cụ quảng bá khác nhau để cố gắng đưa thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình đến với khách hàn hiệu quả nhất.Chính vì thế tác giả đã chọn đề tài “ Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu của để tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử, từ đó khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quảng bá thương hiệu của ETEK và đề xuất một số giải pháp , kiến nghị để phát triển quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty. Chương I của đề tài là những vấn đề tổng quan khi nghiên cứu đề tài. Chương II của đề tài , để làm rõ lý thuyết về thương hiệu điện tử và quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tư,tác giả đã đưa ra một số khái niệm , vai trò và các loại thương hiệu điện tử , quảng bá thương hiệu , các công cụ quảng bá thương hiệu điện tử. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra một số cách thức tiến hành và xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đề tài, tác giả đã nêu bật lên tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực quảng bá thương hiệu điện tử. Để từ đó có thể phân định nội dung đề tài nghiên cứu. Trong chương III, ngoài việc khái quát về quá trình hình thành, phát triển , cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp cũng đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu , tác giả đã trên cơ sở lý thuyết ở chương II và các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp thu thập được để tiến hành phân tích đánh giá thực trạng, các nhân tố tác động và thực trạng quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. Từ đó làm tiền đề cho các giải pháp phát triển trong chương IV. Trong chương IV ,ở phần đầu của chương, tác giả đã tổng hợp lại các vấn đề và đưa ra kết luận của mình về những thành công và hạn chế của hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của ETEK, nguyên nhân các tồn tài. Bên cạnh việc dự báo triển vọng về tình hình phát triển của thị trường trong thời gian sắp tới, tác giả cũng nêu bật lên mục tiêu phát triển của công ty ETEK. Từ đó tác giả đưa ra các giải phát và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC