Luận văn Quy hoạch khai thác bền vững tài nguyên nước sông Lục Nam

Tài nguyên thiên nhiên nói chung, tài nguyên nước nói riêng và môi trường đang trải qua những biến đổi sâu sắc trên phạm vi toàn cầu. Toàn thể nhân loại đang phải đối mặt trước những thách thức về sự suy giảm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cùng hiểm họa hủy diệt môi trường. Nhiều công ước quốc tế để bảo vệ tài nguyên và môi trường đã được quốc gia ký kết. Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước (TNN) đến 2020 được chính phủ phê duyệt ngày 14/04/2006 đã định hướng cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững TNN và phòng, chống có hiệu quả các tác hại do nước gây ra trên lãnh thổ Việt Nam. Chiến lược nhằm quản lý TNN một cách hiệu quả góp phần tích cực vào sự thành công của việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Nội dung chiến lược đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững và quản lý tổng hợp TNN, đó là: quản lý TNN phải thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông, phát triển kinh tế xã hội phải phù hợp với khả năng đáp ứng của TNN; khai thác sử dụng TNN phải đảm bảo tính toàn vẹn của vùng sinh thủy, các thủy vực, lòng, bờ sông; các vùng đất ngập nước. Sông Lục Nam là một trong 3 con sông lớn của tỉnh Bắc Giang và là tuyến giao thông đường thuỷ huyết mạch của cả vùng Đông Bắc. Do đặc điểm địa hình, sông Lục Nam chảy giữa hai bên là núi và những cánh đồng phì nhiêu, khi qua trung tâm huyện Lục Nam, sông uốn lượn dưới chân núi Huyền Đinh, tạo nên bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Về mặt lịch sử sông Lục Nam gắn liền với tên gọi Lục đầu giang đã đi vào lịch sử oanh liệt của dân tộc ta. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của TNN nên việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước trên lưu vực sông Lục Nam còn nhiều bất cập. Nhiều ngành, nhiều địa phương khai thác, sử dụng TNN tùy tiện, không quan tâm tới lợi ích chung nên tài nguyên nước và môi trường của nó bị vi phạm. Từ thực tiễn đó, tác giả đã thực hiện để tài: Quy hoạch khai thác bền vững tài nguyên nước sông Lục Nam nhằm đánh giá lượng chất của dòng chảy, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Lục Nam một cách bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC