Luận văn Quy Trình Đo Đạc Phục Vụ Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp

Sinh viên thực hiện: Trương Minh Đạt- Lớp: Đại Học Quản Lý Đất Đai 2008 - Khoa Địa Lý - Trường ĐH Đồng Tháp. Thời gian: Từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/08/2011. Địa điểm thực hiện: Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Đất huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp. Đề tài: “ Quy Trình Đo Đạc Phục Vụ Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp ”. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Long. Hiện nay với sự phát triển của công nghiêp hoá , hiện đại hoá, sự gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất cao, mọi người ai cũng muốn sở hữu nó. Thế nhưng đất đai lại có hạn, không sản sinh ra được nên xảy ra hiện tượng tranh giành, lấn chiếm, khiếu nại tố cáo ngày càng nhiều. Vì thế, công tác đo đạc là là rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy, em chọn đề tài “ Quy Trình Đo Đạc Phục Vụ Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp”. Để tìm hiểu rõ hơn về công việc đo đạc tại huyện Châu Thành và đi sâu nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong công tác đo đạc và đưa ra những giải pháp thúc đẩy nhanh tình quá trình làm hồ sơ địa chính trên địa bàn. Bằng cách thu thập những thông tin, số liệu và tham khảo tài liệu từ sách báo, thư viện trên mạng,. Sau đó tổng hợp, trích lọc những gì liên quan mật thiết dến đề tài để làm cơ sở cho việc viết tiểu luận. Tìm hiểu được quy trình đo đạc đất đang áp dụng tại huyện Châu Thành. Qua đó, đề tài cũng đã nắm bắt được một số ưu và khuyết điểm của quy trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC