Luận văn Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Huế

Trong bài luận văn tốt nghiệp “Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Huế” của tôi, sinh viên Trần Thị Thanh Nhàn – Khóa 42, lớp Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế, có công ơn sâu sắc của các thầy cô trong nhà trường, đặc biệt là cô giáo, giảng viên – Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ, tận tình trong suốt thời gian tôi thực hiện khóa luận. Ở đây, còn có sự quan tâm, hướng dẫn hết lòng của Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Huế, đặc biệt là các anh chị trong Phòng Quản lý tín dụng nơi tôi thực tập, đã tạo môi trường, tạo nhiều cơ hội thuận lợi, cung cấp những thông tin thiết thực nhất, giúp tôi được nghiên cứu, làm quen với môi trường nghề nghiệp thực tế, làm điểm tựa để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC