Luận văn Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh 11 trung học phổ thông

Chương trình Làm văn ở bậc học phổ thông, tập trung dạy học 6 kiểu văn bản: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh và hành chính- công vụ. VBNL được quan tâm giảng dạy xuyên suốt từ lớp 7 đến lớp 12. Mỗi đơn vị bài học trình bày kiến thức nghị luận ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, kết quả học tập VBNL của HS vẫn chưa đạt yêu cầu. Bài viết vẫn còn sai về cách dùng từ lập luận, đặc biệt là HS chưa biết cách lập luận Vì vậy, vấn đề nghiên cứu lí thuyết văn nghị luận và dạy tạo lập VBNL cho HS THPT trở nên cần thiết và quan trọng đối với phân môn Làm văn nói riêng và bộ môn Ngữ văn nói chung. Một trong những điều quan trọng của việc dạy văn nghị luận là làm cho HS nhận thức được tính đúng-sai, phải-trái, tốt-xấu của vấn đề; biết trình bày và bảo vệ quan điểm của mình; biết bác bỏ quan điểm, tư tưởng sai lệch. Trên ghế nhà trường, viết được VBNL là điều kiện thuận lợi để hình thành tình cảm, bản lĩnh, sự tự tin và nhân cách cho HS trong cuộc sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC