Luận văn So sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi tôm sú thâm canh và quảng canh cải tiến của tỉnh Bạc Liêu

Đã có rất nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ nuôi tôm sú. Tỉnh Bạc Liêu với điều kiện tự nhiên phù hợp, thuận lợi cho việc NTTS mà nhất là tôm sú. Có rất nhiều mô hình nuôi tôm sú như: Thâm canh, bán thâm canh, quãng canh cải tiến, mô hình nuôi tôm- lúa, mô hình tôm- rừng với mức độ đầu tư khác nhau, yêu cầu kỹ thuật khác nhau và cần điều kiện tự nhiên cũng khác nhau. Nuôi tôm thâm canh và quãng canh cải tiến là hai mô hình được nhiều nông dân áp dụng hiện nay ở Bạc Liêu nên việc so sánh hiệu quả kinh tế hai mô hình nuôi tôm thâm canh và quãng canh cải tiến nhằm giúp người nông dân chọn hướng đi phù hợp với các điều kiện tự nhiện cuả từng phương, áp dụng mô hình để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất. Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu. Luận văn được thực hiện trên cơ sở điều tra số liệu tại tỉnh Bạc Liêu, tiến hành phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi tôm gồm 4 huyện Đông Hải (34 mẫu), Hoà Bình (13 mẫu), Thị Xã Bạc Liêu (27 mẫu), Phước Long (35 mẫu). Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế thu được của từng hộ nuôi tôm áp dụng theo mô hình thâm canh và quãng canh cải tiến. Với qui mô diện tích và mức độ đầu tư khác nhau thì năng suất thu được cũng như lợi nhuận đạt được cũng khác nhau. Chỉ ra các yếu tố làm thay đổi năng suất cũng như thu nhập để bà con tham khảo, các yếu tố có tác ddoognj làm tăng năng suất thì cần phát huy thêm, các yếu tố làm giảm năng suất cần khắc phục. Với việc phân tích từng mô hình nuôi thâm canh và quãng canh cải tiến theo từng huyện khác nhau của tỉnh Bạc Liêu nhằm nêu bậc sự chênh lệch trong năng suất cũng như thu nhập của các hộ nuôi ở từng địa phương khác nhau, áp dụng mô hình nuôi khác nhau của tỉnh Bạc Liêu. Từ đó chỉ ra một số những hạn chế còn tồn tại mà đa số các hộ nuôi đều mắc phải, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi tôm. Đưa ra một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân yên tâm sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC