Luận văn So sánh khả năng ứng dụng của ảnh Spot và Landsat để thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nướckhu vực Vân Đồn - Quảng Ninh

Đất ngập nước rất đa dạng, có mặt khắp mọi nơi và là cấu thành quan trọng của các cảnh quan trên mọi miền của thế giới. Hàng thế kỷ nay, con người và các nền văn hoá nhân loại được hình thành và phát triển dọc theo các triền sông hoặc ngay trên các vùng đất ngập nước. Đất ngập nước đã và đang bị suy thoái và mất đi ở mức báo động, mặc dù ngày nay người ta đã nhận biết được các chức năng và giá trị to lớn của chúng. Việc rà soát, đánh giá các thành tựu tồn tại và các xu thế liên quan đến đất ngập nước nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất những biện pháp xử lí cùng với việc phát triển bền vững các vùng đất ngập nước là hết sức cần thiết Việt Nam hiện đã xác định được 68 khu đất ngập nước có giá trị kinh tế và có thể phát triển bền vững môi trường sống. Tuy nhiên, các khu đất ngập nước này đang dần dần bị thu hẹp, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự khai thác quá mức của người dân địa phương, nhằm phục vụ các mục đích sử dụng không bền vững trước mắt. Các vùng đất ngập nước vẫn chưa thực sự là hạng mục quản lí riêng về sử dụng và bảo tồn đất. Tình trạng quản lí các vùng đất ngập nước bị phân tán trong các ban và bộ khác nhau của Chính phủ. Các chính sách tách biệt nhau gây ra các hoạt động mâu thuẫn nhau ở cơ sở, ví dụ như trồng rừng ngập mặn chưa gắn kết với nuôi tôm và bảo vệ rừng ven biển. Chỉ riêng đất ngập nước ven biển nước ta, Ngân hàng Phát triển châu Á đưa ra bức tranh màu xám với 1755 km chiều dài đường bờ bị ô nhiễm, trong đó 615 km chiều dài đường bờ bị ô nhiễm nặng, 712 loài bị đe dọa ở các vùng đất ngập nước ven bờ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC