Luận văn Sử dụng Internet trong sinh viên

(Bản scan) Có biện pháp ngăn chặn những trang web đen, mang tính chất phản tác dụng, những trò chơi có tác động làm ảnh hưởng đến đời sống lành mạnh của sinh viên đạihọc Bình Dương hiện nay. Tổ chức, hướng dẫn cho sinh viên tiếp xúc và làm quen với Internet. Để họ biết được những mặt lợi và mặt hại của loại phương tiện truyền thông này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC