Luận văn Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann

Lý thuyết xác suất và thống kê là một bộ phận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Các khái niệm đầu tiên của xác suất do các nhà toán học tên tuổi Pierre Fermat (1601-1665) và Bailes Pascal (1623-1662) xây dựng từ thế kỷ thứ 17 dựa trên việc nghiên cứu các quy luật trong trò chơi may rủi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC